Výhľad spoločnosti DISER na globálny trh s meďou

Abstrakt:Odhady produkcie: V roku 2021 bude celosvetová produkcia medených baní 21,694 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o 5 %.Miera rastu v roku 2022 sa očakáva na úrovni 4,4 % a v roku 2023 na úrovni 4,6 %.V roku 2021 sa očakáva celosvetová produkcia rafinovanej medi na úrovni 25,183 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o 4,4 %.Miera rastu v roku 2022 a 2023 sa očakáva na úrovni 4,1 % a 3,1 %.

Austrálske ministerstvo priemyslu, vedy, energie a zdrojov (DISER)

Odhady výroby:V roku 2021 bude celosvetová produkcia medených baní 21,694 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o 5 %.Miera rastu v roku 2022 sa očakáva na úrovni 4,4 % a v roku 2023 na úrovni 4,6 %.V roku 2021 sa očakáva celosvetová produkcia rafinovanej medi na úrovni 25,183 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o 4,4 %.Miera rastu v roku 2022 a 2023 sa očakáva na úrovni 4,1 % a 3,1 %.

Predpoveď spotreby:V roku 2021 bude celosvetová spotreba medi 25,977 milióna ton, čo predstavuje medziročný nárast o 3,7 %.Miera rastu v roku 2022 a 2023 sa očakáva na úrovni 2,3 % a 3,3 %.

Predpoveď ceny:Priemerná nominálna cena medi LME v roku 2021 bude 9 228 USD/tona, čo predstavuje medziročný nárast o 50 %.Očakáva sa, že roky 2022 a 2023 budú 9 039 USD a 8 518 USD/t.


Čas odoslania: 12. apríla 2022